Privacy & Disclaimer

PRIVACYVERKLARING SK EERNEGEM

SK Eernegem respecteert jouw privacy. In onze privacyverklaring willen wij je op een heldere, transparante, en correcte manier informeren wanneer, waarom en hoe SK Eernegem persoonsgegevens verzamelt, gebruikt, deelt en beschermt. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens waar SK Eernegem verantwoordelijke voor de verwerking is. Voor de verwerkingen waar SK Eernegem enkel verwerker is ten behoeve van de RBFA (Koninklijke Belgische Voetbalbond) of Voetbal Vlaanderen, verwijzen wij graag naar de privacyverklaring van RFBA en Voetbal Vlaanderen, te raadplegen op de respectievelijke websites.

Wie zijn we?

Deze privacyverklaring gaat uit van SK Eernegem VZW, stamnummer 02777, gevestigd te Schoolstraat 54 8211 Aartrijke.
Björn Baeckelandt is de contactpersoon van SK Eernegem voor vragen omtrent jouw privacy. 

Welke gegevens verwerken wij?

 • Voornaam en familienaam
 • Geboortedatum en -plaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Team
 • Contactpersonen of ouders
 • Gegevens over jouw team en activiteiten als voetbal(st)er
 • Gegevens over jouw diploma en activiteiten als trainer of opleider
 • Bondsnummer
 • Sommige activiteiten worden gefilmd of er worden foto’s gemaakt. Die kunnen gebruikt worden voor de sportieve werking (feedback naar spelers/trainers bijvoorbeeld) of ter promotie van onze sport en onze club via onze sociale mediakanalen.

Bijzondere en/of gevoelige gegevens die wij verwerken:

 • Je lengte en gewicht tijdens het beoefenen van jouw sportieve activiteiten bij SK Eernegem
 • Blessures en ongevallen tijdens het beoefenen van jouw sportieve activiteiten bij SK Eernegem
 • Resultaten van diverse fysieke tests tijdens het beoefenen van jouw sportieve activiteit bij SK Eernegem
 • Medische aandachtspunten die ons gemeld worden door ouders in functie van het lidmaatschap van onze club

We verwerken deze gegevens…

 • voor onze ledenadministratie (verzekering, aansluiting VV, indeling groepen, betaling,…)
 • om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienst als voetbalclub uit te kunnen voeren.
 • om goederen en diensten bij je af te leveren.
 • voor de promotie van onze sport in het algemeen en onze club in het bijzonder, door het publiceren van gerichte en niet-gerichte foto’s op onze website of sociale kanalen (bv. sfeerfoto’s en wedstrijdbeelden).
 • Om onze overheidsdossiers correct te kunnen invullen: denk aan belastingaangifte of subsidiedossiers.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Wij verbinden ons ertoe om alle bewaarde gegevens tot maximaal 3 jaar na ontslag bij te houden.

Wie heeft toegang tot de gegevens?

De gegevens worden gedeeld met bestuursleden, trainers en afgevaardigden, zodat zij hun taak binnen SKE optimaal kunnen invullen.

SK Eernegem verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening en overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door SK Eernegem en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door u genoemde club, te sturen. Je kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar gc@ske-eernegem.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, zullen wij je vragen om jezelf voldoende te identificeren, dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, en niet later dan binnen 30 dagen, op jouw verzoek. SK Eernegem wil u er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dat kan via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact.  

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

SK Eernegem neemt de bescherming van jouw gegevens ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via gc@ske-eernegem.be.

Met dank
Bestuur SK Eernegem

Onze sponsors …

Cookies
Deze website maakt gebruikt van cookies om uw surfervaring makkelijker te maken. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Lees meer